0118 506021

Contact

SVS (= Samenwerkingsschool Veerse Stijl) “De Magdalon”,
adres:                  Wijngaardstraat 8, 4351 AP Veere
telefoon:             0118-506021
email:                  magdalon@primas-scholengroep.nl
website:              www.magdalon.nl / www.speelplein-magdalon.nl 
directeur:           Mary de Kroo

“De Magdalon” valt onder de PRIMAS-scholengroep.
PRIMAS-scholengroep:
management:
mevr. Agnes de Jong
adres:                Tramstraat 31, 4371 BW Koudekerke
telefoon:           0118-569191
email:                adejong@primas-scholengroep.nl
website:           www.primas-scholengroep.nl

bestuur:
Arjan Verstijnen, voorzitter
Lenno Louwerse, vice voorzitter
Marina Geelhoed, penningmeester
Jessica Pattipeiluhu, lid (onderwijs)
Patrick Harting, lid (gebouwen)

Heeft u vragen en/of opmerkingen stuur ons dan een e-mail of bel (0118) 506021
Ouders kunnen gebruikmaken van de PARRO-app om te communiceren met de leerkrachten.

Stuur ons een e-mail

Overige contactinformatie:

Contactpersoon klachtenprocedure: Directeur van de school.

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie, agressie en geweld: De leerkrachten fungeren voor zover mogelijk als vertrouwenspersoon voor alle kinderen.
Wanneer ouders zich zorgen maken over ‘andere’ kinderen of gezinnen, kunnen zij dat melden bij de huisarts en eventueel op school als het belangrijk is dat ook de leerkrachten er van weten.

Inspectie van het onderwijs:   info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 088-6696060

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  0900-1113111

Stichting KinderOpvang Walcheren (SKOW):  voor- en naschoolse opvang.
telefoon: 0118 614532 / www. kinderopvangwalcheren.nl / info@skow.nl