0118 506021

Evenwichtig onderwijs

Onderwijs is meer dan alleen rekenen, taal, spellen, schrijven, wereldoriëntatie.
Onderwijs is meer dan alleen kijken via toetsen of kinderen het goed doen en op niveau zijn.
Onderwijs is ook jezelf creatief ontwikkelen (beeldende vorming, muziek, toneel).
Onderwijs is ook jezelf levensbeschouwelijk ontwikkelen (wie ben je zelf, wie is de ander, waar kom je vandaan, waar ga je naar toe, wat geloof je wel of niet).
Onderwijs is ook jezelf sportief ontwikkelen (bewegen, sport, spel).
Hoe zorg je ervoor dat al die facetten aan bod komen zonder dat het één het ander te kort doet of andersom.
Een zoektocht naar een goed evenwicht in wat je met hoofd doet, met je handen en met je hart.

Evenwichtig