0118 506021

Groepen

groep 1/2
van maandag t/m woensdag – juf Inge
donderdag en vrijdag – juf Marieke

groep 3/4
maandag t/m woensdag – juf Francis
donderdag en vrijdagmorgen – juf Monique

groep 5/6
maandag t/m woensdag, – juf Niek
donderdag en vrijdagmorgen – juf Iris
vrijdagmiddag – juf Monique

groep 7/8
maandag – juf  Carolien
maan
dagmiddag t/m woensdag – juf Ans
donderdag en vrijdag – juf Carolien 

interne begeleiding
dinsdag en donderdag – juf Iris
dinsdagochtend – meester Ruud 

remedial teaching/ondersteuning/muzieklessen
maandag en dinsdag – juf Teatske

directietaken
dinsdag t/m donderdag – meester Ruud 

opleidingsmentor (PRIMAS-scholen)
maandag – meester Ruud