0118 506021

Overblijven

Kinderopvang 

Scholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te bieden.
PRIMAS (waar onze school onder valt) heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering uitbesteed aan De Maneblussertjes in Middelburg.
Zij zorgen voor een pedagogisch medewerker en een vrijwilliger.
Ouders vragen vaste opvang aan middels dit formulier.

Informatie van de Maneblussertjes:

De Tussenschoolse opvang: eet je ook mee?
Tijdens de overblijf coördineren we van de Maneblussertjes de opvang van de kinderen die op school blijven tussen de middag.  Tijdens deze professionele opvang zullen wij samen met de kinderen de lunch nuttigen en daarna even heerlijk ontspannen buiten, of bij slecht weer binnen met een spel, lezen of lekker samen kletsen bijvoorbeeld.

Wanneer u uw kind ook wilt aanmelden voor de TSO kan dit op de volgende manier: middels het aanvraagformulier voor de TSO. Wanneer deze ingevuld en opgestuurd is, ontvangt u een inloglink voor IdealNet, waar u de opvangmomenten voor de TSO kunt inplannen en betalen. Het beheer van IdealNet en het regelen van de administratie voor de TSO is in handen van Murlen Dienstverlening.

De kosten voor de TSO zijn €3,50 per keer. Uit deze kosten worden ook de vrijwilligers betaald, zonder wie wij de overblijf niet zouden kunnen realiseren. Om de bezetting van de TSO rond te krijgen willen we graag samenwerken met vrijwilligers die betrokken zijn bij de school. Wij vinden dat er voor vrijwilligers ook iets tegenover mag staan en bieden vrijwilligers dan ook een vergoeding van €10 per keer. Daarnaast mogen zij op de betreffende dag hun kinderen gratis meenemen. Bent u nog geen vrijwilliger, maar heeft u wel interesse? Neem dan contact op via het mailadres tso@maneblussertjes.nl. Dit mailadres kan tevens gebruikt worden voor vragen over de TSO. Het mailadres wordt beheerd door Lotte van Sorge, die namens de Mane-blussertjes de TSO zal coördineren.

Incidenteel overblijven kan ook.
Ouders melden dat twee dagen van te voren bij De Maneblussertjes:
(tso@maneblussertjes.nl).

De schoolverzekering is van toepassing op de overblijfkinderen. (zie “Verzekering”).