0118 506021

LesKracht – wereldoriëntatie voor alle groepen

Sinds augustus 2020 wordt er gewerkt met de “REGENBOOGWERELDKIST” (groep 3-4) en de “SPECTRUMBOX” (groep 5-8) van LesKracht.
Een geïntegreerde aanpak voor niet alleen de zaakvakken, maar ook voor de sociaal-emotionele vorming en de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

LesKracht vervangt de methodes voor de zaakvakken en is een sterke aanvulling op het werken met de kwaliteiten (levensbeschouwelijke ontwikkeling) en met “Goed van start” (aanpak sociaal-emotionele vorming).

LesKracht sluit volledig aan bij de kerndoelen en gebruikt een groot aantal verschillende werkvormen, die we ook hiervoor al gebruikten (bijv. coöperatieve werkvormen).
Ook wordt er veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat van de kinderen.