0118 506021

Executieve functies bij kinderen

Soms wordt wel beweerd dat de kinderen van nu in een jaar méér leren dan kinderen vroeger in hun hele leven. Of dat juist is, weten we niet, maar we merken wel dat de wereld verandert en dus ook wat kinderen leren en hoe ze leren.

Er is zoveel informatie, waaruit we niet alleen kúnnen, maar vaak ook móeten kiezen.
Steeds meer informatie die ook meer en meer visueel binnenkomt, via TV of via beeldschermen in alle vormen en vooral maten.

We merken dat kinderen minder lang met hetzelfde bezig kunnen zijn, meer moeite hebben om gesproken informatie te verwerken, andere vaardigheden ontwikkelen om informatie te vergaren en daar structuur in aan te brengen.
Dat heeft gevolgen voor functies als concentratievermogen, diepteconcentratie, aandacht, doorzettingsvermogen. We noemen dat ‘executieve functies’, omdat ze te maken hebben met hoe je in staat bent je werk uit te voeren.

Functies waar we op school dus ook meer aandacht aan willen besteden om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst.
Dat begint met het in kaart brengen van de belangrijkste executieve functies bij alle kinderen. Onderzoeken wat we al observeren en vastleggen aan executieve functies (o.a. bij KIJK). En vervolgens de vraag of en hoe we daar met ons onderwijs het beste op kunnen aansluiten.

Executieve functies