0118 506021

Vakantie

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie: 23 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 24 februari

Paasvakantie: 10 en 11 april (op 7 april vieren we Paas-Lente-feest/ KinderMattheüs)

Meivakantie: 24 april tot en met 5 mei

Hemelvaart: 18 en 19 mei

Pinkstervakantie: 29 en 30 mei

Zomervakantie: 17 juli tot en met 25 augustus

Studiedagen: 5 oktober, 21 oktober, 6 februari en 8 juni