0118 506021

Muziekonderwijs

Sinds 2018-2019 is De Magdalon een “muziekimpuls-school”, samen met de andere scholen van de PRIMAS-scholengroep.
Een aantal leerkrachten is hierin extra geschoold, waardoor het muziekonderwijs op school ook daadwerkelijk een nieuwe impuls heeft gekregen.
De leerkrachten maken gebruik van de muziekmethode “Eigen-wijs”.

Jaarlijks worden er samen met de plaatselijke muziekvereniging “Veere’s Genoegen” muziekactiviteiten georganiseerd met kinderen.
Deze samenwerking wordt gestimuleerd en deels gefinancierd door de gemeente Veere.
Voor de lagere groepen is dat het muziekproject van “Wieger…”.
Voor de hogere groepen het project “Heel Veere speelt!”.