0118 506021

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt ouders gevraagd een vrijwillige bijdrage te voldoen voor kosten die gemaakt worden voor activiteiten, die niet vanuit het schoolbudget betaald kunnen worden. Allerlei feesten en bijzondere evenementen, zoals Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest (o.a. de cadeautjes voor de kinderen), Kerstfeest, PaasLentefeest en Eindfeest en evenementen als schoolvoetbal en sportdag.
Ook de kosten voor schoolreizen en schoolkamp zijn in de bijdrage verrekend.
Voor kinderen in de onderbouw worden over het algemeen wat minder kosten gemaakt; voor kinderen in de bovenbouw meer (bijv. het jaar, waarin schoolkamp plaatsvindt is een relatief duur jaar).
Met het gemiddelde bedrag van €55 zijn de kosten over acht jaar zijn gedekt.

Aan het begin van het schooljaar wordt een financieel verslag gemaakt over het afgelopen schooljaar, inclusief een begroting voor het nieuwe schooljaar. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad
Verslag en begroting zijn openbaar.

Voor kinderen die na de kerstvakantie starten in groep 1 betalen een lagere bijdrage (€30).