0118 506021

Engels

Op onze school wordt vanaf groep 7 structureel Engels gegeven.
We gebruiken daarvoor de methode: “Take it easy”.
Deze methode sluit aan op het Voortgezet Onderwijs.
In groep 1 t/m 6 vinden incidenteel activiteiten plaats, zoals spel met Engelse woorden of een Engels liedje aanleren.

De ervaringen zijn positief.
Ook de jongste kinderen beleven er veel plezier aan!

engels