0118 506021

Engels

Op onze school wordt vanaf groep 7 structureel Engels gegeven.
We gebruiken daarvoor de methode: “Take it easy”.
Deze methode sluit aan op het Voortgezet Onderwijs.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen er geen baat bij hebben om al eerder met Engels te beginnen. In een aantal gevallen heeft het zelfs een negatieve invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse taal.
Ook scoren de kinderen over het algemeen gemiddeld tot hoog-gemiddeld op het voortgezet onderwijs.

In groep 1 t/m 6 vinden incidenteel activiteiten plaats, zoals spel met Engelse woorden of een Engels liedje aanleren.

engels