0118 506021

Ouderkerngroep

OUDERKERNGROEP 

Bestaat uit acht ouders en 1 á 2 teamleden.
De taak van de ouderkerngroep is betrokken zijn bij de invulling en organisatie van festiviteiten en het verlenen van hand- en spandiensten op en rond school.

Aan elke groep zijn twee ouders gekoppeld, die zelf kinderen in die groep hebben.
Ze fungeren als ‘tussenpersoon’ voor ouders en leerkrachten.

Elk nieuw schooljaar treden er enkele leden van de ouderkerngroep af.
Via de NIEUWSBRIEF roepen we nieuwe ouders op om deel te nemen aan de ouderkerngroep.
De namen van de ouderkerngroep staan in de eerste NIEUWSBRIEF. 

OUDERKERNGROEP