0118 506021

Aanmelden leerling

Aanmelden 

Voor ouders, die de school nog niet kennen is er een intakegesprek met de directeur, waarin informatie wordt gegeven over de school, de visie, het onderwijs en antwoord op vragen die ouders hebben. 

De ouders krijgen, samen met hun kind een rondleiding door de school om het gebouw te zien en de sfeer te proeven. 

Als ouders besloten hebben hun kind aan te melden, ontvangen zij: 

De aanmeldingsformulieren voor de school.
Het aanmeldingsformulier voor de PRIMAS-scholengroep.
Schoolinformatie.
Informatie over tussen- en naschoolse opvang. 

Na het aanmeldingsgesprek volgt een gesprek met de leerkracht van groep 1. De leerlingen kunnen voordat ze vier jaar worden en voor het eerst naar school gaan, in overleg met de leerkracht alvast vijf dagdelen meedraaien om te wennen.
Voor ouders met kinderen die van een andere school komen geldt dezelfde procedure.
Ook deze kinderen kunnen alvast een keer komen wennen. 

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op school.