0118 506021

Toestemmingsverklaring

Jaarlijks  vinden er activiteiten plaats, waarvoor toestemming nodig is van de ouders.

  • Uitstapjes in het kader van bijv. natuuronderwijs, museumbezoek, voorstelling, geschiedenis of sportevenement. 
    De kinderen gaan dan lopend, op de fiets of met de bus. Als er gebruik wordt gemaakt van auto’s, verwachten we van ouders die leerlingen per auto vervoeren we dat zij een ‘ongevallen- en inzittendenverzekering’ hebben en voldoende gordels om de kinderen veilig te kunnen vervoeren.
  • Het kan voorkomen dat kinderen activiteiten ondernemen onder begeleiding van een ouder. 
    Dat gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid, maar niet altijd onder toezicht van een leerkracht. 
    Bijv. bezoek aan de biebbus, werken in de schooltuin, e.d.
  • Op school wordt met computers gewerkt, waarbij kinderen ook gebruik kunnen maken van internet. In principe wordt er alleen gewerkt met onderwijssites op ‘kennisnet’, of sites, die via ‘kennisnet’ bereikt kunnen worden (zoals ‘Jeugdjournaal’, ‘Klokhuis’).

Ouders die bezwaar maken tegen één of meerdere activiteiten maken dit kenbaar bij de directeur. 
Als ouders niet reageren, gaan wij ervan uit dat ze instemmen.

AVG-wet op de privacy:
Voor de invulling van de AVG-wet op de privacy wordt verwezen naar de schoolgids: www.magdalon.nl/schoolgids
Alle ouders ontvangen bij aanmelding van kinderen een toestemmingsformulier, waarin zij aangeven, met welke onderdelen ze wel of niet akkoord gaan. 
Jaarlijks wordt de vraag voorgelegd of de toestemming nog van kracht is.