0118 506021

Ontmoetingsschool

De Magdalon is geen openbare school en ook geen christelijke school, maar een school waar iedereen welkom en gelijkwaardig is. Een echte ‘samenwerkingsschool’, waar bewust gekozen is voor het model van de “ontmoetingsschool”.
Dat vraagt om een levensbeschouwelijke identiteit waar iedereen zich in kan vinden.

Onze visie op identiteit (waaronder geloofsontwikkeling en levensbeschouwing)
Een belangrijk doel van de basisschool is, kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol in de samenleving.
Een samenleving die sterk verandert in diversiteit; in visie, geloof, afkomst, cultuur.
Maar ook een samenleving waarin mensen en groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan in de behoefte om een eigen visie, geloof of cultuur te beschermen.
Wij geloven dat zoiets alleen mogelijk is door verbinding te zoeken.

Ons motto is dan ook:
Door ons te richten op wat ons bindt, creëren we respect voor datgene waarin we verschillen!

Dat vraagt om een wisseling van perspectief in het onderwijs. Van seculair naar verbindend denken. Van denken in verschillen naar denken in overeenkomsten.
Wij hebben met onze ‘ontmoetingsschool’ gekozen voor die wisseling van perspectief. Zo willen wij de kinderen voorbereiden op hun rol in een samenleving waarin mensen niet meer tegenover elkaar staan, maar ‘samen’ leven met respect voor wie ze zijn en wat ze geloven of niet geloven.

We vinden het belangrijk dat kinderen een eigen levensvisie ontwikkelen met veel, weinig of geen religieuze elementen, wel of niet godsdienstig – sturend voor de keuzes in hun leven. Het maakt niet uit welke levensvisie dat is, zolang we elkaar niet belemmeren in onze vrijheid een eigen visie te hebben en na te leven.

Het is een belangrijke taak van een school om structureel bij te dragen aan de ontwikkeling van een persoonlijke levensvisie door:
1. kinderen te helpen antwoord te vinden op de elementaire ‘levensvragen’: 1. Waar kom ik vandaan? 2. Waar ga ik naartoe? 3. Waarom ben ik hier? 4. Wat is goed en slecht handelen? 5. Waar geloof jij in? Zodat kinderen zich bewust worden van hun afkomst, vertrouwen delen in de toekomst en de beleving van een zinvol bestaan versterken. De andere twee vragen gaan over waarden en normen en over de vraag naar de godsdienst/levensvisie van de ander.
2. allerlei activiteiten te organiseren waarbij kinderen leren reflecteren op eigen handelen en leren, eigen gedachten en gevoelens leren uiten, respectvol leren luisteren naar en kritiseren van anderen, informatie verwerven en verwerken, zelfvertrouwen ontwikkelen, respectvol en verantwoordelijk leren omgaan met elkaar, zorg dragen en waardering ontwikkelen voor de leefomgeving.

We maken gebruik van twee belangrijke bronnen:
1. De methode TREFWOORD, voor de thematische lijn en de verhaallijn.
2. “www.deugdenspel.nl”, voor de invulling van de activiteiten.

Op deze manier draagt levensbeschouwing bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en aan hun participatie in een multiculturele samenleving.

Die zoektocht is/blijft één van de speerpunten van het team. 
Wat willen we aan de orde stellen? (thema’s, verhalen, onderwerpen) 
Hoe doen we dat op de beste manier? (filosoferen, vertellen, bespreken, doen) 

Leren voor het Leven