0118 506021

Info

Schooltijden

Alle groepen: maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00u   (continurooster).
Omdat kinderen van groep 1/2 nog niet volledig leerplichtig zijn is het ouders toegestaan hun kind op woensdag en vrijdag vanaf 12.00u van school te halen, wanneer een week van 5 gelijke dagen te vermoeiend is.

Alle kinderen kunnen vanaf 10 voor half 9 in de klas terecht.
De tassen met eten en drinken mogen de kinderen in het halletje zetten of aan de kapstok hangen.

Om op school alles logistiek goed te laten verlopen maken de kinderen van groepen 1-4 gebruik van de  ingang  aan de onderbouwkant. De kinderen van de groepen 5-8 gebruiken de deur aan de bovenbouwkant.
Kinderen die met de fiets naar school komen zetten hun fiets in de stalling op het bovenbouwplein.
Omdat de stallingsruimte beperkt is komen de kinderen uit ‘oud’ Veere niet met de fiets naar school.
Uitzondering is de dag waarop groepen 5/6 en 7/8 gym hebben.
De kinderen van buiten de kern Veere kunnen wel op de fiets komen.
In de stalling hebben de groepen een eigen vak.

Voor regels ten aanzien van ziekmelding en vakantieverlof:
Bij ziekte vragen we de ouders om dit vóór schooltijd via Parro te melden (de mail wordt niet altijd ’s ochtends al gelezen!).
Voor extra vakantieverlof volgen we de richtlijnen van het Regionaal Bureau Leerplicht  (zie www.lereninzeeland.nl). Informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op school.

We vragen ouders uitdrukkelijk om verlof buitenom de schoolvakanties zoveel mogelijk te beperken én bij voorkeur niét in periodes waarin het belangrijk is dat kinderen meedoen met alle toetsen. Dat gaat vooral om de maand januari en de periode van half mei tot half juni.  Als kinderen er dan niet zijn kan dat tot gevolg hebben dat zij niet worden getoetst.

Gym
Alle groepen hebben 1x per week gymnastiek/spel in de gymzaal in Zanddijk. Voor groep 1/2 en 3/4 is er busvervoer. Kinderen van groep 5/6 en 7/8 gaan met de fiets.
Er is elke week een extra spelmoment op het schoolplein.

Schooljaar 2022-2023:
groep 1/2     dinsdag van 8.30 – 9.45u (ouders brengen de kinderen om 8.20 u naar de gymzaal).
groep 3/4    dinsdag van 9.45 – 11.00u (busvervoer)
groep 5/6    dinsdag van 11.00u – 12.15u (fietsen heen en terug met de eigen leerkracht)
groep 7/8    dinsdag van 12.45 – 14.00u (fietsen heen met de leerkracht en mogen na de les direct naar huis)

Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.
In de gymzaal zijn sportschoenen met zwarte zolen niet toegestaan.
Ook het dringende verzoek om de gymschoenen alleen in de gymzaal te dragen! (i.v.m. hygiëne en kans op voetwratten).
De kinderen nemen hun gymspullen altijd weer mee naar huis.

De kinderen krijgen les van vakleerkracht Kim van Landschoot.