0118 506021

Info

Schooltijden

groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u – 12.00u en 13.15u – 15.15u
woensdag van 8.30u – 12.15u en vrijdag van 8.30u – 12.00u 

groepen 5 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u – 12.00u en 13.15u – 15.15u
woensdag van 8.30u – 12.15u 

Kinderen van groep 1/2 worden om half 9 door vader of moeder naar de klas gebracht.

’s Middags blijven de kinderen op het plein tot de school begint. De kinderen van groep 3-8 blijven zowel ’s morgens als ’s middags op het plein tot de school begint.
De tassen met eten en drinken mogen de kinderen in het halletje zetten of aan de kapstok hangen.
Vanaf 10 voor half 9, in het speelkwartier en om 1 uur is er toezicht op het plein. 

Om op school alles logistiek goed te laten verlopen maken de kinderen van groepen 1-4 gebruik van de fietsenstalling en de ingang aan de onderbouwkant. De kinderen van de groepen 5-8 gebruiken de fietsenstalling en de deur aan de bovenbouwkant.
Omdat de stallingsruimte beperkt is komen de kinderen uit ‘oud’ Veere niet met de fiets naar school. Uitzondering is de dag waarop groepen 5/6 en 7/8 gym hebben. De kinderen van buiten de kern Veere kunnen wel op de fiets komen. In de stalling is er voor elke groep een apart vak aangewezen.

Gym

groep 1/2 donderdagochtend
groep 3/4 donderdag van 9.45u – 10.45u
groep 5/6 donderdag van 10.45u – 12.00u
groep 7 en 8 vrijdag van 14.15u – 15.15u 

De kinderen van de groep 1/2 beginnen om 8.30u in de gymzaal in Zanddijk en gaan met de bus terug naar school.
Groep 3/4 gaat met de bus naar de gymzaal.
De kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 gaan (met de leerkracht) op de fiets naar de gymzaal.
De kinderen van 5/6 mogen direct vanuit de gymzaal naar huis.
Overblijfkinderen fietsen met de leerkracht terug naar school.
De kinderen van groep 7/8 mogen om 15.15u direct naar huis.
De kinderen van groep 3-8 nemen hun gymspullen altijd weer mee naar huis.
Het dragen van gymkleding en vooral gymschoenen is verplicht.
In de gymzaal zijn sportschoenen met zwarte zolen verboden.
Ook het dringende verzoek om de gymschoenen alleen in de gymzaal te dragen! (i.v.m. hygiëne en kans op voetwratten).
Alle leerkrachten die gym geven zijn daartoe bevoegd.

Algemene informatie (zie ook ‘schoolkalender’ en ‘Magdalon van A tot Z’)

Contactpersoon klachtenprocedure:
Ruud van Leerzem (directeur van de school) 

Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie, agressie en geweld:
De leerkrachten fungeren voor zover mogelijk als vertrouwenspersoon voor alle kinderen.
Wanneer ouders zich zorgen maken over ‘andere’ kinderen of gezinnen, kunnen zij dat melden bij de huisarts en eventueel op school als het belangrijk is dat ook de leerkrachten er van weten. 

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs
088-6696060 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111 

Porthos:
Voor welzijn, zorg en opgroeien. Ook voor schoolmaatschappelijk werk.
Sint Sebastiaanstraat 12, 4331 PL Middelburg.
Telefoon: 088 7514000.
www. porthos.nl 

Stichting KinderOpvang Walcheren (SKOW):
Voor tussen- en naschoolse opvang.
Telefoon: 0118 614532
www. kinderopvangwalcheren.nl / info@skow.nl