0118 506021

Voor & naschoolse opvang

Kinderopvang 

Scholen zijn verplicht om voor- en naschoolse opvang te bieden.
PRIMAS SCHOLENGROEP heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering uitbesteed aan SKOW.
Zij zorgen voor een pedagogisch medewerker. Ouders vragen vaste opvang rechtstreeks bij SKOW aan.

De naschoolse opvang vindt plaats in de “Schotse Schelm”(Oliemolenplein).


Wie gebruik wil maken van opvang kan contact opnemen met:
SKOW,Postbus 7035, 4330 GA Middelburg; tel.: 0118-614532 / e-mail: info@skow.nl
Op school is informatie te krijgen.
De schoolverzekering is van toepassing op de overblijfkinderen. (zie “Verzekering”). 

OVERBLIJVEN