0118 506021

Voor & naschoolse opvang

Kinderopvang 

Scholen zijn verplicht om voor-, tussen en naschoolse opvang te bieden.
PRIMAS (waar onze school onder valt) heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering uitbesteed aan SKOW.
Zij zorgen voor een pedagogisch medewerker. Ouders vragen vaste opvang rechtstreeks bij SKOW aan.

Incidenteel overblijven kan ook.
Ouders melden dat twee dagen van te voren bij SKOW, (magdalon@boterhammenbrigade.nl).

De naschoolse opvang vindt plaats in de “Schotse Schelm”(Oliemolenplein); de tussen de middag-opvang op school. 

Wie gebruik wil maken van opvang kan contact opnemen met:
SKOW,Postbus 7035, 4330 GA Middelburg; tel.: 0118-614532 / e-mail: info@skow.nl
Op school is informatie te krijgen.
De schoolverzekering is van toepassing op de overblijfkinderen. (zie “Verzekering”). 

OVERBLIJVEN