0118 506021

Geledingen

Op dit moment kent de school de volgende geledingen:

De MEDEZEGGENSCHAPSRAAD.
Bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en de directeur als adviserend lid.
Belangrijkste taak is adviseren bij of instemmen met belangrijke beleidszaken (bijv. organisatie, vakantierooster, begroting).
Daarnaast houdt de MR de vinger aan de pols v.w.b. de gang van zaken. Statuten kunnen op school worden ingezien.
Verslagen van de MR zijn openbaar (website). Informatie wordt ook via de nieuwsbrief aan ouders doorgegeven.
De ouderleden en teamleden van de MR worden voor vier jaar gekozen en kunnen maximaal 8 jaar zitting nemen.
De namen van de MR-leden worden in de eerste nieuwsbrief gemeld.

De WERKGROEP IDENTITEIT.
Bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten.
De belangrijkste taak van de werkgroep is toezicht op en meedenken over de manier waarop het team vorm en inhoud geeft aan levensbeschouwelijk onderwijs.
De werkgroep is aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders.

De OUDERKERNGROEP.
Bestaat uit ouders die betrokken zijn bij de gang van zaken op school en meedenken en -helpen bij het organiseren en voorbereiden van allerlei activiteiten, zoals de jaarlijkse feesten en bijzondere activiteiten.
Wanneer nodig vragen ze andere ouders om daarbij te helpen.
De ouders zijn in koppels verbonden aan een groep, waarin zij ook kinderen hebben.
Ze kunnen ouders benaderen van de kinderen in die groep en zelf ook benaderd worden door de leerkrachten van die groep, wanneer er hulp nodig is.
Aan de groep neemt ook een leerkracht deel.
De samenstelling van de groep kan per jaar wisselen.
Zodra de namen van de leden van de ouderkerngroep bekend zijn, worden deze vermeld in de NIEUWSBRIEF.