0118 506021

Groep 1-2

Welkom op school 

De kleuters zijn ’s ochtends tussen 8.20 uur en 8.30 uur welkom op het kleuterplein. De eerste schoolweek mogen de ouders/verzorgers de kinderen via de voorkant van de school naar de klas brengen. Na de eerste week mogen de kinderen zelf naar binnen komen. De juf is in de klas om de kinderen te ontvangen. De kinderen hangen hun jassen op, hangen hun tassen aan hun stoel en wassen de handen voordat de kring begint. 

Speelgoed dag 

De laatste vrijdag voor elke vakantie mogen de kinderen iets van thuis meebrengen (een spelletje, speelgoed, een boek enz.) In de kring mogen de kinderen hierover vertellen en aan elkaar laten zien. Later mogen ze er samen mee spelen. Op andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed meenemen. 

Pauzehap 

Tijdens de pauze mogen de kinderen fruit eten en drinken. Geeft u het drinken mee in een beker? Dat scheelt een hoop afval!
We leren de kinderen hierbij om plastic van ander afval te scheiden. 

Naar huis gaan 

Bij het uitgaan van de school om 14.00 uur komen de kleuters met  

de juf via het plein naar het hek aan de voorkant van de school.  

Gaat uw kind naar de BSO, wilt u dit dan ’s ochtends doorgeven? De  

juf is dan ook beschikbaar als u iets wilt bespreken. Hiervoor kunnen 

we natuurlijk ook altijd een afspraak na school maken als u dat 

prettiger vindt.  

Gym

Op dinsdagmorgen gymmen we in de sportzaal in de Frans Naereboutstraat te Zanddijk. De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom. De les duurt tot 9.45 uur waarna de kinderen en juf met de bus terug naar school worden gebracht. Voor de gymles mogen de kinderen gymschoenen dragen met makkelijke kleren, die kleren mogen ze de rest van de dag aanhouden. Op deze manier hoeven de kinderen alleen schoenen om te wisselen voor en na de les.  

Verjaardag 

Bij de verjaardagen van de kinderen hebben we feest in de klas. Graag bespreken we van tevoren welke dag voor u het beste uitkomt. Vanwege de corona maatregelen mogen we alleen voorverpakte traktaties uitdelen. Die kunnen aan het begin van de dag in het keukentje worden gezet. De juf zal foto’s nemen van het feest en deze doorsturen naar de ouders.  

Luizen 

Aangezien we geen luizen controle hebben op school, is het handig om het haar uw kinderen regelmatig te checken.  

Zelfredzaamheid

Kleuters kunnen al heel veel dingen zelfstandig. De klas is erop ingericht om dit te stimuleren. Spullen hebben een vaste plaats, zodat dit het opruimen makkelijk maakt. Kinderen gaan zelfstandig naar de wc en bij het naar huis gaan doen kinderen zelf hun jas aan en dicht. Wanneer uw kind nog moeite heeft met de zelfredzaamheid op de wc en het aan doen van zijn/haar jas, wilt u dit dan thuis oefenen? 

Startgesprek 

Elk schooljaar begint met een startgesprek met elk kind en zijn/haar ouder(s) om de relatie te versterken en met elkaar de samenwerking aan te gaan. 

Rapport 

De kinderen van groep 2 krijgen 2x per jaar een rapport (februari en juni). We houden een startgesprek aan het begin van het schooljaar en oudergesprekken in november en februari. U kunt natuurlijk altijd een gesprek met ons aanvragen als u met vragen zit of als er problemen zijn.