0118 506021

Groep 7-8

Omgaan met elkaar; ook buiten schooltijd 

Manier van omgaan met elkaar; blijf vriendelijk, zónder dat je iedereens beste vriend of vriendin hoeft te zijn… dat is ook iets waar we het hele jaar aandacht voor zullen hebben en duidelijk over zullen zijn. Wees respectvol, accepteer verschillen, maar ook spreek je elkaar of de juffen aan als je dingen opmerkt, die niet fijn voelen. 

Natuurlijk zijn er ook zaken die buiten school gebeuren, waar we als school niet direct invloed op hebben, maar die wel de school binnenkomen. Het komt erop neer dat we ‘vervelende dingen’ willen voorkomen; dat kinderen leren wat wel en niet kan. Bijvoorbeeld het gebruik van mobiele telefoons met een whatsapp-groep… soms zijn de gevolgen voor leerlingen (en soms ouders) zeer ingrijpend; we willen met klem vragen om als ouders ook te letten op bewoordingen, manier van appen, tijdstip van appen en mocht er aanleiding toe zijn – zo nodig met uw kind hierover in gesprek te gaan. 

Gang van zaken 

Elke dag staat het dagprogramma op het white-board. Het lesrooster is grotendeels school-breed op alle groepen afgestemd, zodat we ook groepsdoorbrekend kunnen werken. Bijvoorbeeld iemand die in groep 7 zit, kan naar groep 6 om daar een bepaald vak op dat niveau te krijgen.  

Er is weekdienst in de klas; zij zorgen dat aan het eind van de dag alle tablets aan de lader liggen, de ramen zijn gesloten, de boekenkast netjes is, de zonneschermen omhoog gedraaid worden e.d. Zij melden zich dan af bij de leerkracht. Er is een tweetal kinderen die de papieren handdoekjes voor de hele school bijvullen, er is een viertal kinderen die wekelijks oud papier van de school verzamelen en eens per maand buiten zetten. Deze klussen worden (na een aantal weken) weer afgewisseld en door andere kinderen gedaan. 

Snappet 

Tijdens rekenen, spelling en ook met taal werken we via Snappet op chrome-books. 

Wel even wennen, ‘alles’ digitaal, maar het grote voordeel is, dat kinderen heel veel opgaven kunnen maken, die aansluiten bij hun niveau. Inmiddels zijn er al genoeg lessen gemaakt, om iedere leerling aan hun eigen persoonlijke streefniveau te kunnen laten werken. Ook maken zij gebruik van zogenoemde werkpakketten, waarin aan leerstof die nog niet helemaal wordt beheerst, gewerkt kan worden. Verder is het voor ons als leerkrachten, maar ook voor de leerlingen zelf (!) meteen te zien hoe ze het doen; ze zien na elk ingevuld antwoord een rode streep of een groene krul, dus niet pas aan het eind van de les. Leerlingen krijgen de kans om een fout gemaakte opgave nog eens te proberen, maar wij kunnen dat ook zien èn kunnen zo nodig ook meteen extra instructie en aangeven of het wenselijk is dat leerlingen nog wat extra oefenstof maken of verder gaan met pluswerk. 

Leskracht 

Vorig schooljaar zijn we begonnen met Leskracht; een nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,natuurkunde, wetenschap, techniek). Hierbij gaan de kinderen in een klein groepje (middels een zelfbedachte onderzoeksvraag) op onderzoek uit, om antwoord te vinden op deze vraag. Dit wordt gedaan met (zoals het genoemd wordt) 21e-eeuwse-vaardigheden. Het antwoord op de onderzoeksvraag wordt dan met een groepje gepresenteerd (in veel verschillende vormen) aan de rest van de groep. Hierbij bouwen ze hun woordenschat uit, verbinden informatie en kennis met elkaar en omdat ze zelf nieuwsgierig zijn naar het antwoord, is de motivatie om te leren groot.  De leerkracht heeft vooral een sturende rol in dit proces. 

Huiswerk 

We geven drie keer per week huiswerk (maak- en leerwerk) mee. Alle leerlingen hebben hiervoor al een agenda en een multomap aangeschaft: geweldig!  Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de dagen waarop deze spullen mee moeten naar school. We leren te noteren in de agenda voor wanneer het huiswerk gemaakt/ geleerd moet worden. Voor leerlingen die afwezig zijn, leggen we het huiswerk met naam en datum op hun tafel, zodat ze het zodra ze er weer zijn in hun map kunnen stoppen. We gebruiken voor het huiswerk een map, zodat het netjes naar en van huis meegenomen kan worden. 

Engels kan op papier geoefend worden (uw zoon of dochter kan dat laten zien), maar sommige leerlingen doen het liever op de computer. Dat kan m.b.v. het programma WRTS. Er kan een –gratis- account aangemaakt worden. Ze moeten dan wel zelf de te leren woordjes eerst even invoeren. Misschien nog even aandacht voor het moment waarop leerlingen de woordjes leren. Alleen de avond van tevoren is misschien voldoende om ze de volgende dag paraat te hebben, maar na vier weken krijgen ze nog een keer een toetsje over alle woordjes van het betreffende hoofdstuk gevolgd door een tamelijk uitgebreide toets, waarin ze het een en ander moeten toepassen. Daarom raden we ze ook aan om de woordjes een paar keer per week te oefenen. 

Helaas komt het natuurlijk ook voor dat het huiswerk niet gemaakt is, na schooltijd verwachten we dan van ze dat ze het alsnog maken. Het komt ook voor dat er vergeten wordt de map en agenda mee te nemen. We vragen ze het dan na schooltijd alsnog het te komen brengen en dan na te kijken. Voor het leerwerk ligt dat anders, de geplande s.o. wordt namelijk wel afgenomen. Zo leren ze zelf verantwoordelijk te zijn voor hun taken en opdrachten!  

Nog een ander ‘huiswerk-dingetje”: de tafelsommen worden in groep 7 en 8 niet meer ‘opnieuw aangeleerd’, maar wel ontzettend veel gebruikt. Bij cijferend vermenigvuldigen (onder elkaar) bijvoorbeeld, maar ook bij verhoudingstabellen, breuken en procenten. Voor kinderen die de tafels niet geautomatiseerd hebben, het antwoord niet ‘meteen’ paraat hebben, hebben we in de klas aangegeven dat deze thuis geoefend moeten/mogen worden – daar kunnen ze veel profijt van hebben tijdens de rekenlessen (tempo!). Voordat je gaat gamen even de tafel van 7 en 8 oefenen op de computer, of voordat je aan tafel gaat even een geprint werkblad maken binnen 1,5 minuut, of…  gá ervoor!! 

Overgang groep 8 / voortgezet onderwijs 

Iets wat natuurlijk heel erg leeft bij de leerlingen van groep 8, maar ook voor groep 7 is het niet verkeerd om er al vast eens over na te denken en er informatie over te krijgen.  

In november wordt er een voorlopig advies voortgezet onderwijs gegeven aan de ouders van de leerlingen van groep 8. 

Hoe komt zo’n advies tot stand? Allereerst raadplegen we de prognose voortgezet onderwijs van elke leerling. Daarnaast overleggen we in het team en de IB-er. Naast wat de leerling op cognitief gebied heeft laten zien, is het misschien wel van minstens zo groot belang hoe een leerling omgaat met de executieve functies (waar een aantal jaar geleden een ouder-informatieavond over was): 

1. Planning en organisatie van zijn/haar werk (een plan maken, beslissen wat belangrijk is, welke materialen, acties zijn nodig). 

2. Time management: Als leerlingen hier moeite mee hebben, schatten ze bijv. de tijd die ze nodig hebben voor hun huiswerk verkeerd in, beginnen te laat aan een werkstuk/ het leren van hun huiswerk, leveren huiswerk niet op tijd in, weektaak op school is niet af, krijgen hun taken moeilijk georganiseerd ….Waar moet ik beginnen… 

3. Het resultaat van z’n werk en hoe hij/zij een taak heeft aangepakt? Leerlingen die hier moeite mee hebben, zien vaak ook niet hun eigen aandeel in een conflict of controleren niet waarom bijv. een antwoord fout is. 

4. Het richten van zijn of haar aandacht op het werk en het zich afsluiten voor prikkels die niet relevant zijn. Denk dan aan: moet je hem of haar er steeds bij halen, wordt het werk afgeraffeld. 

5. Het beginnen aan een taak, moet er eerst bijv. nog een potlood geslepen worden, naar het toilet worden gegaan, vraagt iets anders nog de aandacht…… 

6. Het punt van doorzetten. Geef je op als het wat tegen zit, of gaat hij of zij toch geconcentreerd op het beoogde doel af. 

7. Flexibiliteit: raakt een leerling van slag van onverwachte dingen, of als iets niet lukt. Gooit een hij/zij dan het bijltje erbij neer, of wisselt hij/ zij juist de aanpak van een taak om toch de opdracht tot een goed einde te brengen. 

Met het voorlopig advies is het mogelijk om wat gerichter de open dagen voortgezet onderwijs te bezoeken (groep 7 kan/mag ook; sfeer proeven) 

Vorig jaar hebben we het voorlopig advies toegelicht en besproken tijdens het eerste rapportgesprek. 

In april volgt dan de eindtoets. Sinds een aantal jaar is het advies van de leerkracht doorslaggevend. N.a.v. de uitslag van de eindtoets evt. toets advies bijstellen indien score hoger is dan het leerkrachten-advies. 

‘Dubbeladvies’: Mavo/Havo; Havo/Vwo mag gegeven worden, bij twijfel. 

Tot slot 

Mocht er iets zijn wat voor ons handig is om te weten, hoe klein het soms ook lijkt, neem dan alstublieft contact met ons op via Parro of een belletje naar school.